Projecten

Ontdek Natura 2000 per fiets (en andere activiteiten)

Zwin in Verandering

Het Zwin is volop in verandering en dat is al een tijdje ook letterlijk te zien. Vorig jaar zijn grootschalige werken gestart om dit stukje Europese topnatuur in stand te houden.

De Roste Muis, een voorbeeld van een investeringssubsidie natuur

In het Meetjeslands krekengebied wordt een oude kreekarm hersteld in het kader van de Europese natuurdoelen.

2B Connect: meer biodiversiteit op bedrijventerreinen

Bedrijfsterreinen met bloeiende bloemen, bomenrijen voor vogels en vleermuizen, waterbuffers waar salamanders zich thuis voelen,… Daar gaan we voor!

Pilootproject productief landschap 'Hoeve de Waterkant'

Zoeken naar creatieve oplossingen voor landbouw in waterrijk en natuurgevoelig gebied.

Natuurherstelproject FLANDRE

Flemish And North French Dunes Restoration (afkorting FLANDRE) is een door de Europese Unie meegefinancierd gezamenlijk natuurherstelproject van het Agentschap voor Natuur en Bos, het Conservatoire du Littoral et des Rivages lacustres en het Département du Nord voor de kustduinen tussen Dunkerque (Frankrijk) en Westende (België).

Project Drielandenpark

Een prachtig stukje Europa: dat is het Drielandenpark. Een gebied vol natuurschoon, bodemrijkdom en culturele schatten. Een gebied om te koesteren.

Ontwikkeling Haven van Antwerpen

Met meer dan 900 bedrijven en zowat 150.000 directe en indirecte banen is de Antwerpse haven bepalend voor de welvaart van Vlaanderen. Het havengebied Antwerpen moet zich verder kunnen ontwikkelen en toch in evenwicht blijven met zijn omgeving.

Sint-Pietersberg

Sint-Pietersberg, tussen Jeker en Maas is een unieke streek, met pittoreske dorpjes, forten en kastelen, tal van waterlopen, een bewogen geschiedenis en een uitzonderlijke natuur. Vanaf 2002 werken verschillende partners in Nederland, Wallonië en Vlaanderen samen om de landschaps- en natuurkwaliteit van het kalkmassief van de Sint-Pietersberg te verbeteren.

Maasvallei

Project “Maasvallei, … grensverleggend” is een ruimtelijk strategisch ontwikklingsproject van de Vlaamse overheid.

Pagina's