Zwin in Verandering

Het Zwin is volop in verandering en dat is al een tijdje ook letterlijk te zien. Vorig jaar zijn grootschalige werken gestart om dit stukje Europese topnatuur in stand te houden.

Het Zwin kampt al jaren met een enorme verzanding. Hierdoor stroomt er steeds minder zeewater in het natuurgebied, wat gevolgen heeft voor de typische dieren en planten. Het verbreden en verdiepen van de Zwinmonding en de uitbreiding van het Zwin zijn noodzakelijk om een duurzame toekomst te garanderen voor de slikken en schorren.