Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

ZTAR

ZTAR, acroniem voor Zwin Tidal Area Restoration, is een Europees Life-project dat de Zwinvlakte wil herstellen naar het biodiverse slikken- en schorrengebied van weleer. Het project ging van start op 1 januari 2011 en loopt tot 31 december 2015.

Europa keurde dit Life+-project goed in de loop van 2010 en staat in voor de helft van de financiering van het project. Het Agentschap voor Natuur en Bos draagt 41% bij en de Provincie Zeeland 9%. ZTAR is de opvolger van het ZENO-project, dat het natuurherstel van het Vlaams Natuurreservaat 'De Zwinduinen en –Polders', net naast het Zwin, bewerkstelligde.