Natuurinrichting Torfbroek

Natuurpunt, het Agentschap voor Natuur en Bos en VLM onderzoeken de haalbaarheid om dit project in te stellen. Doel is de inrichting en herstel van de water-, moeras- en graslandhabitats.