Natuurinrichting Dijlevallei

Dit project beoogt in een deel van de Dijlevallei het herstel van de waterhuishouding en de inrichting van een kerngebied voor moerasvogels. Landbouwpercelen die te nat zouden worden, kunnen geruild worden.