LIFE+ project Scalluvia

Het LIFE+-project Scalluvia zet voluit in op de verbetering van de zeldzame elzenbroekbossen in de Polders van Kruibeke. Van september 2013 tot september 2017 buigen de partners zich over de kwaliteit van deze bossen en kreken om het de polderbewoners nog meer naar hun zin te maken. De bossen worden een thuis voor veel - vaak zeldzame - planten en dieren. Het gebied vormt zo een voorbeeld van doordacht natuurherstel voor andere streken in Europa. Ontdek meer informatie via www.scalluvia.eu.