Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

LIFE+-project Itter & Oeter

Daar waar de Bosbeek geldt als één van de meest intacte waterlopen in Vlaanderen, kenmerkt de Itterbeek zich door vooral de unieke landschappelijke waarde van haar vallei, met talloze houtkanten en poelen. De beekvalleien van de Itterbeek en van de Bosbeek bepalen het structuurrijke natte landschap, dat de locatie is voor het Life-project Itter & Oeter.

Het LIFE+-project Itter & Oeter heeft als doel de Europese natuurdoelen te behalen in de Itterbeek- en de Bosbeekvallei (Oeter is de oude naam van de Bosbeek). De variatie, de oppervlakte en de kwaliteit van (broek)bossen, bloemrijke graslanden, vennen, poelen, trilvenen en moeras met de typische dier- en plantensoorten worden beoogd. Hiervoor worden onder andere  landduinen, droge en natte heide en soortenrijke graslanden hersteld.