LIFE+-project in de Kleine Netevallei

In het Life+-project ‘Grootschalig habitatherstel in de Kleine Netevallei’ werkt Natuurpunt samen met de Vlaamse Milieumaatschappij en de provinciale dienst waterlopen aan natuurbehoud en –herstel in de Kleine Nete.