LIFE+-project Danah

In het Life+-project Danah werd tussen 2003 en 2010 een belangrijke uitbreiding van de heidehabitats in het Klein en Groot Schietveld gerealiseerd.

Militaire domeinen behoren tot de meest ongerepte en uitgestrekte natuurgebieden van Vlaanderen. Ze herbergen zeldzame fauna en flora, die zich er in alle rust kunnen ontwikkelen. Het Agentschap voor Natuur en Bos en het Ministerie voor Landsverdediging maakten daarom afspraken rond natuurgerichte maatregelen en het beheer van de terreinen

Dat gebeurde met financiële steun van de Europese overheid (LIFE) binnen het project Danah. De naam Danah is afgeleid van Defensie + Agentschap voor Natuur en Bos = NAtuurHerstel

Tussen 2003 en 2010 werd een belangrijke uitbreiding van de heidehabitats in het Klein en Groot Schietveld gerealiseerd. Maatregelen werden uitgevoerd in functie van het herstel van  natte en droge heide, van vennen en venen, en van het broekbos in de Vallei van de Weerijs (hermeandering).