LIFE+-project Abeek

Het natuurherstelproject dat Natuurpunt sinds 2010 met steun van Europa uitvoert in de Abeekvallei, wordt met één jaar verlengd. “Met enkele nieuwe wandellussen, infoborden en nieuwe plankenpaden zetten we dit jaar de kers op de taart. Bezoekers gaan nog beter kunnen genieten van het herstelde landschap”, zegt Robin Rotsaert van Natuurpunt, coördinator van het LIFE-project

Tijdens het Life+-project Abeek wordt in de Abeekvallei gronden aangekocht en wordt er gewerkt aan een grootschalige herstel van venige hooilanden en elzenbroekbossen. Op de drogere valleiflanken, zoals in het natuurgebied De Luysen-St Maartensheide, worden de droge en natte heide én de heischrale graslanden uitgebreid en verbeterd. Met verscheidene publieksacties hoopt men de lokale bevolking te betrekken bij het herstel van deze Europese topnatuur.