LIFE+-project Abeek

Tijdens het LIFE+-project Abeek (2010-2014) worden in de Abeekvallei gronden aangekocht en wordt er gewerkt aan een grootschalige herstel van venige hooilanden en elzenbroekbossen.

Op de drogere valleiflanken, zoals in het natuurgebied De Luysen-St Maartensheide, worden de droge en natte heide én de heischrale graslanden uitgebreid en verbeterd. Met verscheidene publieksacties hoopt men de lokale bevolking te betrekken bij het herstel van deze Europese topnatuur.