LIFE+-3WatEr

Dit project heeft het herstel van het vijverlandschap tot doel. De overheid en de privé-eigenaars werken daarvoor nauw samen.

Daarbij is er aandacht voor 3 E’s: Ecologie, Economie en Educatie. Ecologische waarden worden hersteld, waarbij er ook aandacht gaat naar de versterking van economische functies: in de herstelde vijvers kan immers nog aan viskweek worden gedaan. Het vijvergebied wordt recreatief/toeristisch gepromoot. Via nieuwe infoborden, kijkwanden langs de wandelroute en een nieuwe tentoonstelling krijgen de bezoekers meer informatie over leefgebieden, planten, dieren en de viskweek.