Landinrichtingsproject Stiemerbeekvallei

Het landinrichtingsproject Stiemerbeekvallei wordt gecoördineerd door de Vlaamse Landmaatschappij en heeft als doel de natuurdoelen voor dat gebied te behalen en de mogelijkheden voor natuurbeleving en – educatie te vergroten.