Integraal project Vallei van de Drie Beken

In het kader van het bekkenbeheerplan wordt gewerkt aan verbetering van de waterkwaliteit en structuurherstel van de Kleine beek, de Grote beek en de Middelbeek.