HeLa LIFE+-project: grensoverschrijdend heideherstel

Via het HeLa Life+-project (2005 - 2011) is er aan grensoverschrijdend heideherstel gedaan. Daardoor kwam een verbinding tussen open heidegebied in Nederland en de Kalmthoutse Heide.

Na de grote brand van mei 2011 werd een herstelprogramma opgezet om grootschalige vergrassing van de verbrande heide te voorkomen. Grote delen worden begraasd, en aanvullend gemaaid en geplagd om de heide optimale herstelkansen te bieden.