FEYDRA

FEYDRA is de mooi klinkende afkorting voor ‘Fossil Estuary of the Yzer Dunes Restoration Action’. In het Nederlands betekent dit ‘herstelactie voor de duinen van de fossiele riviermonding van de IJzer’. Het project kreeg deze naam omdat het projectgebied ligt op de plaats waar tijdens de middeleeuwen één van de vertakkingen van de toenmalige IJzermonding stroomde. Vandaag spreidt dit gebied zich uit over de kustgemeenten Koksijde en Nieuwpoort.

Dit natuurherstelproject liep van 2002 tot en met 2005 en werd georganiseerd door het toenmalige AMINAL, de milieu-administratie van het Vlaamse Ministerie, nu gekend als het Agentschap voor Natuur en Bos. Het maakte deel uit van het LIFE project en werd voor de helft gefinancierd door de Europese Unie.

Het hoofddoel van dit FEYDRA project was om het typische en waardevolle duinenbiotoop te herstellen. Verscheidene acties werden op poten gezet en gerealiseerd:

Het sinds 1996 niet meer gebruikte waterzuiveringstation in het natuurdomein Groenendijk te Nieuwpoort werd afgebroken. Daarna herprofileerde men het terrein om er duinpoelen en kalkmoeras te herstellen.
In het Hannecartbos kapte men 6 hectare afstervende elzen en populieren. Op die manier kon het oorspronkelijke landschap van bloemrijke hooi- en duingraslanden zich weer herpakken.
In het Vlaamse natuurreservaat Ter Yde verwijderde men 4 hectare duindoornstruiken om zo het open duinlandschap te herstellen.

Onze Vlaamse kust is een ware trekpleister voor toeristen en recreanten. FEYDRA verloor ook dit aandachtspunt niet uit het oog. De prikkeldraadafsluiting rond het Hannecartbos verving men door een mooiere en functionelere afsluiting en de bestaande wandelpaden werden verbeterd.

Deze acties, samen met vele andere, maakten van dit projectgebied weer een levendig en rijk ‘fossiele duinen’-biotoop. Hierdoor is het er vandaag aangenaam toeven, voor mens, dier en natuur.