Duurzaam bosbeheer op de Kempense Heuvelrug

De bossen tussen Lichtaart en Herentals vormen een ideale plek voor toerisme en ontspanning. Dat kan enkel dankzij een toekomstgericht en consistent beheer.

Op initiatief van de gemeente Kasterlee werkten verschillende openbare besturen, private eigenaars, de Bosgroep Kempense Heuvelrug en het Agentschap voor Natuur en Bos een uitgebreid bosbeheerplan uit. Ze ondernamen intussen al verschillende acties die bijdragen tot de Europese natuurdoelen, van regulier bosbeheer gericht op een verbeterde boskwaliteit tot de inrichting van vennen en de aanleg van heide. Bekijk het filmpje!