Werken Westhoekreservaat gefinaliseerd

07-05-2021
foto Geel Zonneroosje - Reinhardt Strubbe

Tot het einde van vorige eeuw was ‘de Sahara’ van het Westhoekreservaat een zeer uitgestrekte zandvlakte van ruim 100 hectare. In de loop der jaren verkleinde het loopduin fors tot er nog amper 10 hectare overbleef, verspreid over verschillende plekken in het voormalige loopduingebied van de Westhoek.

Een spijtige zaak voor de biodiversiteit want zandverstuiving is als het ware de motor voor een vitaal duinenlandschap boordevol flora, fauna en fungi. Soorten als de bastaardzandloopkever, strandzandloopkever, gestreepte muisspin, duinfranjehoed, duinveldridderzwam, geel zonneroosje, heivlinder, rugstreeppad ... hebben hier baat bij.

Binnen het Interreg project VEDETTE werd in het Westhoekreservaat een 7 hectare groot stuifduin hersteld. Een meerjarige monitoringsstudie moet nu de komende vijf jaar uitwijzen hoe succesvol dit duinherstel is, en moet aanbevelingen geven over waar eventuele aanpassingen moeten gebeuren.