Werken in het kader van soortenbeschermingsprogamma's

01-04-2021
foto Grote modderkruiper (c) Rollin Verlinde - Vildaphoto

In april staan er een aantal acties gepland rond de soortenbeschermingsprogramma's. In domein het Goorken te Arendonk voert het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) een populatieonderzoek uit op grote modderkruiper.

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) start in april-mei met de bouw van een vispassage rond de Hoolstmolen op de Grote Nete in Balen. Dit is een prioritair op te heffen migratieknelpunt voor habitatsoorten zoals rivierdonderpad, beekprik en kleine modderkruiper, evenals typische beekvissen zoals kwabaal, serpeling en kopvoorn.