Vernattingswerken en veenherstel in Neerharenheide

21-09-2021
(foto (c) Natuur en Bos)

Natuurreservaat Neerharenheide is heidegebied van 40 ha groot in het Nationaal Park Hoge Kempen. Het bestaat uit venige heide, vochtige heide en droge heide en is een kwelzone in het plateau van de Hoge Kempen.

Oorspronkelijk was het een deel van een groot doorstroommoeras in de vallei van de Asbeek en de Ziepbeek. Door allerlei maatregelen in het verleden is het waterregime sterk veranderd waardoor het gebied deels afgesneden werd van zijn brongebied van de Asbeek. Het gebied is hierdoor sterk verdroogd. Volledig herstel tot de oorspronkelijke situatie is niet meer mogelijk, maar het deels vernatten behoort wel tot de mogelijkheden.