Subsidiëring bebossing

20-10-2020
foto (c) Erwin Derous

Op 18 september keurde de Vlaamse regering het besluit over de subsidiëring van bebossing principieel goed. Het besluit wil het subsidielandschap rond bebossing vereenvoudigen en bijstellen. Het voorziet financiële ondersteuning aan private en openbare grondeigenaars en trekt subsidiebedragen op voor het verwerven van te bebossen gronden met oog op de erkenning als reservaat.

Op die manier draagt het bij aan het uitvoeren van de doelstellingen van het regeerakkoord met betrekking tot de realisatie van 4000 ha extra bos en aan de uitvoering van het advies van het Relancecomité om meer toegankelijk groen te realiseren in de woonomgeving van de Vlaming. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Minaraad en daarna van de Raad van State.