Subsidie voor bescherming van nesten en jongen van vijf broedvogelsoorten

22-05-2019

Natuur en Bos lanceert een subsidie om de nesten en jongen van een aantal broedvogelsoorten op landbouwpercelen te beschermen. Het gaat over de bruine en de grauwe kiekendief, de kwartelkoning, de velduil en de grauwe gors. De subsidie richt zich naar eigenaars, pachters of gebruikers van landbouwpercelen die op de plaats en het moment van de waarneming minstens een deel van het perceel nog niet hebben gemaaid of geoogst.

Lees meer