Soortenbescherming grauwe kiekendief verlengd wegens succes

16-07-2021
foto grauwe kiekendief - Wim Bovens

Vier jaar na de start van het soortbeschermingsprogramma (SBP) voor de grauwe kiekendief is een team van gebiedscoördinatoren, bedrijfsplanners, akkervogelexperts en landbouwers erin geslaagd 326 hectare geschikt leefgebied te creëren. Het gaat om zogenaamde ‘vogelakkers’ en ‘vogelvoedselgewas wisselteelt’ die landbouwers aanleggen met een beheerovereenkomst met de Vlaamse Landmaatschappij.

Zeldzame soorten zoals velduil en blauwe kiekendief profiteren volop van de maatregelen. De grauwe kiekendief liet in vier jaar tijd drie broedgevallen optekenen. Vlaanderen legt de lat hoger en mikt op 15 broedparen. Natuur en Bos bereidt daarom een vervolg voor van het soortenbeschermingsprogramma grauwe kiekendief.

Lees meer over het vervolg van dit SBP