Samenwerking voor de grenzeloze duinen van Vlaanderen

27-03-2020

14 februari was een grote dag voor de duinen van de Vlaamse Westkust. Vertegenwoordigers van Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid, de Franse staat, de Conservatoire du Littoral en het Département du Nord ondertekenden het memorandum om deze duinen te beheren als één grensoverschrijdend Europees beschermd natuurgebied.

Met dit memorandum willen de partners een samenwerking verzekeren voor het behoud en herstel van de landschappelijke en biologisch waardevolle kustduinen tussen Duinkerke en Westende.

Lees meer