Roerdompen op wetland Paardenweide

11-03-2021
roerdomp (c) Luc Meert

Deze winter vertoeven vier tot zes roerdompen in het oostelijk deel van Paardeweide, een wetland op de linkerscheldeoever, op grondgebied van Wichelen en Berlare.

Dit gebied werd met de Sigmawerken omgevormd tot een Niet-Tidale-Aantakking (NTA). Concreet betekent dit dat water bij hoogtij via de meest oostelijke sluis het gebied binnenstroomt en bij laagtij aan de westelijke kant via een vistrap opnieuw terugstroomt naar de Schelde. Het gebied is hierdoor aangetakt aan de Schelde zonder dat er getijdenwerking ontstaat.

De overvloed aan vissen die hierdoor ontstaat, maakt het ideaal fourageergebied voor visetende vogels als aalscholvers, lepelaars en de kieskeurige roerdomp. Deze manier van inrichten (NTA) is uniek in Vlaanderen.