Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Roerdomp in domein Krabbels

22-04-2020
foto roerdomp (c) Bernard Van Elegem

In het privaat domein Krabbels in Zandhoven wordt het soortenbeschermingsprogramma Roerdomp uitgevoerd. Voormalige visvijvers worden er geoptimaliseerd als leefgebied voor de schuwe moerasvogel. Daarvoor worden de dijken hersteld, slib geruimd, wilgenopslag verwijderd, watergangen gemaakt en in- en uitwateringsconstructies aangelegd.

De werken kaderen binnen een Projectsubsidie Natuur (PSN) die in 2018 werd toegekend. Met uitvoering van deze PSN moet de doelstelling van twee broedparen in Krabbels een duurzame toekomst hebben. Het project is een samenwerking tussen de private eigenaar, Regionaal Landschap De Voorkempen, Natuurpunt en Provincie Antwerpen.