Nieuwe LSVI (Lokale Staat Van Instandhouding)

26-11-2020

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) ontwikkelde een methodiek en criteria voor de bepaling van de lokale staat van instandhouding (LSVI). Er bestaan drie sets van LSVI-criteria: voor habitats, voor habitatrichtlijnsoorten en voor vogelrichtlijnsoorten.
 
De LSVI-criteria hebben in de periode 2008-2019 een grondige evaluatie doorlopen. Het eindresultaat zijn drie nieuwe versies, die recent zijn gepubliceerd op de website van het INBO. Deze versies zullen voortaan worden gehanteerd als referentie en vervangen de vorige versies van de LSVI.  

•    Habitattypen – versie 3.0 - Oosterlynck P., et al. 2020; vervangt T’jollyn F., et al. (2009)
•    Habitatrichtlijnsoorten – versie 2.0 - Lommaert L., et al. 2020; vervangt Adriaens D., et al. (2008)
•    Vogelrichtlijnsoorten – versie 2.0 - Vermeersch G., et al. 2020; vervangt Adriaens P., et al. (2008)