Natuurinrichtingsproject herstel Kraenepoel gestart

01-04-2021
foto Kraenepoel (c) VLM

Het natuurinrichtingsproject Kraenepoel kreeg op 24 februari een officieel startsein van de Vlaamse minister van omgeving Zuhal Demir. Het projectgebied is 54 ha groot en omvat de waterplas Kraenepoel en enkele aangrenzende percelen op het grondgebied van de gemeente Aalter.

Via dit natuurinrichtingsproject wordt de Kraenepoel hersteld als veldvijversysteem. Veldvijvers, destijds gebruikt om zoetwatervis te kweken, zijn uniek voor het westen van Vlaanderen en kenden een grote biodiversiteit. De kwetsbare natuur in de Kraenepoel staat al decennia lang onder grote druk. Het natuurinrichtingsproject moet de zeldzame planten en dieren die worden aangetrokken door veldvijvers opnieuw een plaats geven in de Kraenepoel.

Lees meer