Natuur en Bos koopt Domein De Markgraaf

26-02-2020
foto Kalmthoutse Heide: Marc Slootmaekers

Eind januari werd Natuur en Bos eigenaar van het 49 hectare grote gebied De Markgraaf. Het domein vormt een naadloos aaneengesloten geheel met het Vlaams natuurreservaat Kalmthoutse Heide en het erkend natuurreservaat Stappersven-De Nol. Het gebied is volledig gelegen binnen de speciale beschermingszone (SBZ) Kalmthoutse Heide.

"Het toekomstige beheer zal gericht zijn op het herstel van de waterhuishouding en de waardevolle natuur. Daarnaast zal het leefgebied hersteld worden voor de nachtzwaluw, de heikikker, de rugstreeppad, de kamsalamander en de laatvlieger”, zegt Vlaams minister Demir.

Lees meer