Monitoring en genetisch onderzoek heikikker

07-05-2021
foto heikikker (c) Hans Smulders

Binnen het soortenbeschermingsprogramma Heikikker zijn 'kennisopvolging en kennisvergroting', 'instandhouding van het areaal en de populaties’ en ‘verbeteren van de toestand van genetisch verarmde populaties' opgenomen als acties. Om een beter zicht te krijgen op het areaal en de genetische toestand van heikikker, voert het INBO monitoring uit in gekende heikikkerleefgebieden. Ook worden eitjes verzameld om een genetische analyse van de graad van inteelt van de populaties te kunnen uitvoeren.

Verspreid over de provincies Antwerpen en Limburg werden dit voorjaar meer dan dertig locaties bezocht. Op elke locatie werden twee eitjes verzameld; één voor genotypering om te bepalen of het om eitjes van heikikker of bruine kikker gaat en één om in een latere fase nog een genetische analyse van de populaties te kunnen maken. In de loop van het voorjaar zullen de resultaten van de genotypering beschikbaar zijn.

► Meer info over heikikker vind je op ecopedia en bij Onze Natuur.