Minister keurt vier soortenbeschermingsprogramma's voor amfibieën goed

04-02-2020
foto kamsalamander (c) Rollin Verlinde - Vilda

Eind 2019 keurde minister Demir nog vier soortenbeschermingsprogramma’s (SBP’s) goed: van kamsalamander, heikikker, poelkikker en rugstreeppad. Ondanks alle inspanningen van de laatste jaren voor deze soorten, blijven belangrijke kennishiaten bestaan en/of is hun toekomst nog steeds ongunstig. Deze SBP’s willen natuurbeheerders stimuleren om het leefgebied van de soorten kwaliteitsvol in te richten en te beheren.

Lees meer