LIFE NARMENA: hoe bodemsanering integreren in natuurgebieden?

26-02-2020

De komende jaren werkt Natuur en Bos mee aan het LIFE-project NARMENA (Nature-based Remediation of Metal pollutants in Nature Areas to increase water storage capacity).
Dit LIFE Environment-project zoekt naar oplossingen om (water)bodemsanering af te stemmen op natuurbehoud en waterberging. Zo zullen op de natuur gebaseerde saneringsmethoden ontwikkeld en geïmplementeerd worden die kosteneffectief zijn zonder schade te berokkenen aan de bodem.

Lees meer