Herstel waterplanten Kraenepoel

17-12-2018

De laatste jaren verminderden of verdwenen een aantal soorten waterplanten in de Kraenepoel. Watervogels zoals ganzen en eenden beschouwen de planten namelijk als een delicatesse. Om de kansen voor de waterplanten in de vijver te verhogen, werden op verschillende plaatsen kooien over de planten heen gezet. Op die manier krijgen ze meer kansen om zich te vestigen en kan onderzocht worden of een aantal waterplanten zich opnieuw kunnen vestigen en/of uitbreiden in de Kraenepoel. Lees meer over de  herstelwerken.