Heideherstel uitgelegd aan jonge kinderen

03-07-2018

Hoe leg je natuurbeheer uit aan jonge kinderen?

In het kader van het Life+ project TOGETHER maakten we een filmpje voor kids van 5 tot 7 jaar.

TOGETHER is een project dat focust op het herstel van de heide in Lommel. De grote heidegebieden die er oorspronkelijk lagen, werden in de loop der jaren ingepalmd door naaldboomplantages en landbouwgronden. Om de heide een kans te geven opnieuw uit te breiden, werden op sommige plaatsen in de naaldbossen brede gangen gekapt tussen de versnipperde stukjes heide. Die verbindingen zijn onder andere belangrijk voor de diersoorten die er leven. Zo kunnen afgezonderde populaties immers opnieuw gemakkelijker met elkaar in contact komen. Op andere plekken werden stukken naaldbos gekapt en vervangen door inheemse loofbomen.

TOGETHER is een project van Inverde, stad Lommel, het Agentschap voor Natuur en Bos en Sibelco.

Bekijk het filmpje via Vimeo