Gezenderde grauwe kiekendieven terug in broedgebied

22-06-2021
foto grauwe kiekendief - Yves Adams, Vildaphoto

Kiekendieven zijn graag geziene broedvogels in Vlaanderen. Om de bruine kiekendief zo goed mogelijk te ondersteunen, riep Grenspark Groot Saeftinghe het kiekendiefproject in het leven.

Aan de andere kant van de landsgrens voorzag Kenniscentrum Akkervogels dan weer een aantal kiekendieven van een kleine zender. Dankzij die zenders weten we dat de kiekendieven die in onze contreien hun nest komen bouwen tot ver in Afrika vliegen op zoek naar prettiger temperaturen om te overwinteren.

Volg de kiekendieven op hun reis
Lees alles over het kiekendiefproject van Grenspark Groot Saeftinghe