Flankerend stikstofbeleid vervangt varkensbedrijf Molenstede

21-09-2021
(foto (c) Vlaamse Landmaatschappij)

In het najaar buigt de Vlaamse regering zich verder over een definitieve aanpak van het stikstofbeleid in Vlaanderen. Toch wordt in tussentijd niet stil gezeten. Daar waar landbouwbedrijven door hun ligging en uitstoot een te grote impact hebben op ons leefmilieu, worden stappen ondernomen om zogenaamde ‘rode bedrijven’ vrijwillig aan te kopen.

Dat is onder meer het geval in Molenstede (Diest), waar de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) onlangs startte met de afbraak van een voormalig varkensbedrijf. De aankoop van bedrijven is een flankerende maatregel die de Vlaamse overheid aanbiedt om landbouwers te begeleiden en te compenseren wanneer er een te grote impact is op het leefmilieu door hun activiteiten. Via natuurherstelwerken zal de vrijgekomen grond twee nabijgelegen natuurgebieden (Dassenaarde en de Vallei van de 3 beken) met elkaar verbinden waardoor een groter aaneengesloten natuurgebied ontstaat.

Lees meer