Facelift voor Keizer Karelvijver en omgeving

10-10-2019

In de Aartshertoginnedreef in Groenendaal staan de bomen er gemerkt bij om gekapt te worden. Waarom moeten die bomen weg?

Veiligheid

“In ons beheerplan 2014-2034 hebben we inderdaad voorzien om in het komende jaar de dreefbomen bij de Keizer Karelvijver te kappen”, bevestigt Patrick Huvenne, regiobeheerder Groenendaal. “De beuken moeten onder meer gekapt worden uit veiligheidsoverwegingen. Ongeveer een derde van de dreefbomen is de voorbije jaren al gestorven, omgewaaid of erg aangetast en verzwakt. Ze worden vervangen door een dreef van lindes.

De linde is een boom die met zijn zoetgeurende bloesem ook veel insecten aantrekt, maar die in Groenendaal natuurlijk ook een extra symboolwaarde heeft. De overlevering vertelt dat Jan Van Ruusbroec onder de linde zijn Goddelijke inspiratie kreeg.

Gezonde vijver

Maar er is meer. Er moet ook dringend iets gebeuren om de vijver gezond te houden.

Nadat de bomen worden verwijderd zal het slib uit de Keizer Karelvijver geruimd worden. Door het aangespoelde zand en bladmateriaal is hij minder diep geworden. Patrick: “Net als de andere vijvers verderop in de vallei, werd de Keizer Karelvijver kunstmatig aangelegd voor de viskweek in de priorij van Groenendaal. De vijver moet dus ook af en toe door mensenhanden leeggeschept worden om hem te onderhouden.”

Naderhand komt er naast de lindendreef een lagere bosrand. Patrick: “Hoge bomen in de buurt zorgen voor teveel schaduw in de vijver waardoor de planten in en rond het water te weinig ontwikkelen. Algen ontwikkelen dan veel sneller en zorgen voor teveel voedingsstoffen, waardoor de levensnoodzakelijke zuurstof in het water vermindert.” Een bosrand van struiken en kruiden, met een gelijkmatigere overgang van schaduw naar licht, en een grotere biodiversiteit komen in de plaats.

Boeiend voor bezoeker

Wandelaars en andere bezoekers zullen tijdens de eigenlijke werken voor hun veiligheid niet in de buurt mogen komen. “Maar na de werken zullen ze opnieuw van een mooi natuurlandschap kunnen genieten. Een fraaie lindendreef, een brede bosrand, interessante watervegetatie, betere waterkwaliteit voor vissen en insecten, en boeiende wandelparcours zullen daar garant voor staan”, zo verzekert Patrick nog.

INFO: Agentschap voor Natuur en Bos - tel. 02 658 24 60 - www.natuurenbos.be