De mangrove van Europa ligt in Hamme

21-09-2021
(foto (c) Onze Natuur)

Deze zomer werd in Hamme de oude zomerdijk van Groot Schoor ‘gebrest’. De Schelde krijgt daar nu vrij spel en er ontstaat een nieuw getijdengebied. Bij laagwater komt een deel van het gebied boven de waterspiegel, bij vloed overstroomt het. Waar getijdengebieden met zout of brak water wel meer voorkomen (Zwin, Verdronken Land van Saeftinghe,…), wordt het Groot Schoor een zoetwaterschor, op Europese schaal erg zeldzaam.

In de laaggelegen delen ontstaan onbegroeide slikken. Op de hogere schorren groeien wilgenvloedbossen, die lijken op tropische mangrovebossen: het zijn dichte, ondoordringbare wouden in het water. Deze ontpoldering, die kadert in het Sigmaplan, is een mooie start voor de ontwikkeling van een nieuw Vlaams mangrovebos.

Bekijk het filmpje dat Onze Natuur hierover maakte