Come-back bedreigde vroedmeesterpad

06-05-2021
foto Vroedmeesterpad (c) Natuur en Bos

De vroedmeesterpad heeft het heel moeilijk in Vlaanderen. Dit kleine diertje van amper vijf centimeter ziet zowel zijn landbiotoop als zijn geschikte voortplantingswaters steeds meer verdwijnen. Vroedmeesterpadden zijn honkvaste dieren. Ze wijken niet snel uit naar nieuw territorium, ook niet als ze geïsoleerd geraken door versnippering van hun leefmilieu. Resultaat: vele populaties werden de voorbije decennia van de kaart geveegd. De weinige resterende populaties zijn zeer klein en kwetsbaar.

Om het voortbestaan van de vroedmeesterpad te vrijwaren, startte de
Vlaamse overheid drie jaar geleden een soortenbeschermingsprogramma (SBP) op. Naast het aanleggen en herstellen van geschikte land en voortplantingsbiotopen, voorziet het SBP ook een kweekprogramma van larven met ‘vers’ genetisch materiaal uit Nederland, Wallonië en de resterende populaties in Vlaanderen.

Halverwege de looptijd van het SBP staan alle acties goed op schema.
Toch is er nog veel werk voor de boeg om de toekomst van het padje veilig te stellen.