Broedvogelrapport 2013-2018

20-10-2020

Het Instituut voor  Natuur- en  Bosonderzoek (INBO) speelt al decennialang een coördinerende rol in de broedvogelmonitoring in Vlaanderen. Het wordt daarin bijgestaan door Natuurpunt Studie voor het organiseren van het noodzakelijke telwerk.
In het kader van de Europese Vogelrichtlijn wordt 6-jaarlijks een rapport opgemaakt waarin de Vlaamse data worden gecombineerd met die van Wallonië.

Recent verscheen het rapport voor de periode 2013-2018. Het bespreekt de resultaten van de projecten ‘Algemene Broedvogels Vlaanderen’ en ‘Bijzondere Broedvogels Vlaanderen’.

Raadpleeg het document