Actueel Relevant Potentieel Leefgebieden (ARPL) kaarten publiek beschikbaar 

15-12-2020

Het INBO (Instituut voor Natuur en Bosonderzoek) stelde in het verleden reeds Potentiële Leefgebiedenkaarten op voor een aantal Europees en Vlaams prioritaire soorten. De kaarten combineren beschikbare kaartlagen (bv: biologische waarderingskaart, bodemkaart, etc) en gedetailleerde kennis over de specifieke ecologische eisen van elke soort. Er werd echter geen rekening gehouden met de actuele verspreiding van de soorten.
 
Het INBO verfijnde nu de Potentiële Leefgebiedenkaarten door na te gaan welke potentiële leefgebieden overlappen met de actuele verspreiding (inclusief kolonisatiebuffer) van iedere soort. Dit resulteerde in kaarten met het zogenaamde Actueel Relevant Potentieel Leefgebied (ARPL).

Deze ARPL kaarten bevatten dus enerzijds alle gebieden waar soorten momenteel voorkomen, maar ook de potentiële leefgebieden die vanuit deze locaties door de soort te bereiken zijn (zie figuur). Door een samenwerking tussen het INBO en Natuur en Bos zijn deze ARPL-kaarten sinds kort beschikbaar als webservice en zijn ze ook te downloaden voor gebruik in GIS-toepassingen.
Geopunt
WMS 
WFS 
ArcGIS Map Service 

Downloadpakket (shapefiles en fileGDB)
Figuur 1 - Potentieel geschikt leefgebied (oranje) en actueel relevant potentieel leefgebied (ARPL, groen) voor de Boomkikker in Noord-Limburg. De oranje locaties zijn op basis van de ecologie van de Boomkikker potentieel geschikt leefgebied, maar de soort komt er momenteel niet voor. De groene locaties zijn actuele populaties of kunnen door de Boomkikker worden gekoloniseerd.