Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

91E0 - Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), subtype 91E0_vo_vm - oligotroof en mesotroof elzenbroek

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
613
91E0 - Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), subtype 91E0_vo_vm - oligotroof en mesotroof elzenbroek
Zandig Vlaanderen Oost
Boslandschap
=

Actueel : 84 ha
Doel : Behoud huidige oppervlakte.

Voldoende staat van instandhouding.