Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

6410 - Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (EU-Molinion), subtype veldrustype, venige of lemige

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
590
6410 - Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (EU-Molinion), subtype veldrustype, venige of lemige
Blauwgraslanden (6410)
Zandig Vlaanderen West
Heidelandschap
+

Actueel: 4 ha
Doel: + 3 ha toename door omvorming (met uitzondering van deelgebied 9!)

Goede tot voldoende staat van instandhouding van subtype Veldrusassociatie, waarbij de storingsindicatoren minstens in voldoende staat verkeren.