2330 - Open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten op landduinen

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
598
2330 - Open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten op landduinen
Zandig Vlaanderen Oost
Heidelandschap
+

Actueel : relict
Doel : + 1 ha in deelgebied 7 Heidebos, met als richtwaarde voor uitbreiding 1 ha

Voldoende tot goede staat van instandhouding, waarbij vergrassing tot maximum 30% beperkt wordt. Een afwisseling van open zand, buntgras- en korstmosvegetaties en mostapijtjes.