Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Hervergunning / uitbreiding

Een hervergunning handelt over het bestendigen van de reeds vergunde activiteit zonder verhoging van de productiecapaciteit.

Volgens het VLAREM is “uitbreiden” het vergroten in capaciteit, in drijfkracht of in oppervlakte op percelen waarop de geldende vergunning betrekking heeft.

“Uitbreiding” volgens het PAS-significantiekader zijn alle vergunningsaanvragen die, zonder rekening te houden met bijkomende stikstofemissiereducerende maatregelen, gepaard gaan met een toename van de stikstofdepositie ten opzichte van de actuele milieuvergunning.

Keer terug naar termen en definities >