Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

overzicht Regionaal Belangrijke Biotopen

Hieronder vind je een overzicht van de regionaal belangrijke biotopen met hun omschrijving

 • rbbah - brak tot zilt water
 • rbbhc - dotterbloemgrasland
 • rbbkam - kamgrasland
 • rbbkam+ - soortenrijk kamgrasland
 • rbbzil - zilverschoongrasland
 • rbbzil+ - soortenrijk zilverschoongrasland
 • rbbhu (*) - zie rbbvos
 • rbbvos (**) - grote vossenstaartgrasland niet vervat in 6510
 • rbbvos+ - soortenrijk grote vossenstaartgrasland
 • rbbhf - moerasspirearuigte met graslandkenmerken
 • rbbha - soortenrijke, niet habitatwaardige struisgrasvegetatie
 • rbbmc - grote zeggenvegetaties
 • rbbmr - rietland en andere vegetatie van het rietverbond
 • rbbms - kleine zeggenvegetaties niet vervat in overgangsveen (7140)
 • rbbsm - gagelstruweel
 • rbbsg - brem- en gaspeldoornstruwelen
 • rbbsp - doornstruwelen van leemhoudende gronden
 • rbbso - vochtig wilgenstruweel op venige en zure grond
 • rbbsf - moerasbos van breedbladige wilgen
 • rbbppm - structuurrijk, oud bestand van grove den
Regionaal Belangrijke Biotopen (RBB)
dinsdag, 20 februari, 2018 - 12:15