Wat is de impact van autosnelwegen op de neerslag van NO op de naburige habitats in speciale beschermingszones?

De weg zelf heeft geen impact op de naburige SBZ’s, maar het verkeer dat er over rijdt wel.  De impact van verkeer werd in kaart gebracht in de geactualiseerde versie van het impactrapport dat beschikbaar is op de website van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): https://www.inbo.be/nl/thema/milieu/vermesting