Kunnen er natuurdoelen worden verschoven als blijkt dat die niet realistisch zijn?

De toewijzing van doelen per speciale beschermingszone (SBZ) is gebeurd op basis van een uitgebreid participatief traject en vastgelegd in uitvoeringsbesluiten die goedgekeurd werden door de Vlaamse regering. Om de zes jaar wordt alles grondig geëvalueerd en wordt er een balans opgemaakt met eventuele aanpassingen van de besluiten. Na overleg kunnen er dus natuurdoelen verschoven worden binnen een SBZ.