Is bij het bepalen van de doelstellingen rekening gehouden met socio-economische factoren zoals landbouw en bedrijven?

Van bij de start van het proces van het vastleggen en realiseren van de Europese natuurdoelen is de socio-economische context in overweging genomen. Alle betrokken sectoren werden onmiddellijk bij het overleg betrokken om de verschillende perspectieven in beeld te brengen. Bij de spreiding en allocatie van de Europese natuurdoelen wordt actief rekening gehouden met de socio-economische context via verschillende modellen die opgebouwd zijn in overleg met meerdere sectoren.