Als er acties zijn op een gebied met impact voor inwoners en bedrijven, blijven gemeenten dan actief betrokken bij het vervolgoverleg?

De ambitie en visie van het ANB is om alle actoren blijvend te betrekken bij de realisatie van de Europese natuurdoelen. In  de opstartfase van het gebiedsgericht overleg werd samen een stand van zaken en een agenda voor de toekomst opgemaakt. Per actie werd  bepaald welke actoren betrokken moeten worden.

Afhankelijk van de resultaten van deze fase zal het verder overleg op maat gemaakt worden van elk gebied . Het is in ieder geval duidelijk dat de overlegplatforms ook in de toekomst een belangrijke rol blijven spelen in de opvolging van de implementatie. Ze zullen het forum zijn waarop afspraken gemaakt en opgevolgd worden.